>> Impressie Space Experience door Van Egmond, architecten

De gemeente Noordwijk wil samen met Space Expo het Space Business Park doorontwikkelen tot Space Campus, een high tech cluster op internationaal niveau. Op deze unieke locatie dicht bij ESA ESTEC wil Space Expo zich verder ontwikkelen tot een modern multifunctioneel Space Experience centrum.

Het nieuwe Space Experience draagt als bezoekerscentrum van ESA ESTEC bij aan de verankering van ESTEC in Nederland. Space Experience zorgt ook voor de verbinding tussen ruimtevaart, bedrijven, kennisinstellingen, overheden en toerisme en heeft een landelijk én internationaal bereik. Space Experience trekt tevens nieuwe bezoekers naar de regio die hier ook zullen verblijven.

Space Experience biedt naast een vernieuwde, innovatieve én interactieve expositie een ‘thuis’ op de Space Campus Noordwijk. Deze thuisbasis biedt een platform aan de sector om zich te presenteren, faciliteert ontmoetingen met een uitgebreide horecavoorziening en stelt vergader- en educatieruimtes beschikbaar.

Space Experience biedt daarnaast educatieprogramma’s voor scholieren uit het basis- en middelbaar onderwijs als ook voor studenten aan MBO / HBO of universiteit en professionals.

Haalbaarheid
Om de doorontwikkeling van de huidige Space Expo tot een Space Experience centrum voor te bereiden wordt er door de Stichting Space Expo een haalbaarheidsonderzoek gestart met daarin een conceptontwikkeling, een marktonderzoek en de financieringsmogelijkheden. Ook wordt er een kwartiermaker aangesteld die verantwoordelijk is voor het haalbaarheidsonderzoek, de fondsenwerving en de realisatie van Space Experience.

Subsidie
Het haalbaarheidsonderzoek en het aanstellen van de kwartiermaker is mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het Ondernemersfonds Noordwijk en de Economic Board Duin- en Bollenstreek.


Lees meer >