ANBI

Space Expo is een instelling met een ANBI status. Dat betekent de wettelijke status van Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een ANBI status biedt een aantal belastingvoordelen m.b.t. schenkingen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Het bedrag van de gift voor de berekening van de giftenaftrek wordt vermenigvuldigd (multiplier) met 1,25.

Meer over onze stichting vind je in onderstaande ANBI publicatie:

Stichting Space Expo