Nederlands Engels
  • Dinsdag t/m zondag:
    10:00 - 17:00 uur

ANBI

Space Expo is een instelling met een ANBI status. Dat betekent de wettelijke status van Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een ANBI status biedt een aantal belastingvoordelen m.b.t. schenkingen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Het bedrag van de gift voor de berekening van de giftenaftrek wordt vermenigvuldigd (multiplier) met 1,25.

Meer over onze stichting vindt u in onderstaande ANBI publicaties:

Stichting Space Expo