Nederlands Engels Duits Frans
  • di t/m zo: 10:00-17:00
    Schoolvakanties:
    ma t/m zo: 10:00-17:00

Algemene voorwaarden

Voor reserveringen en evenementen bij Space Expo

1. Offerte geldigheid

1.1. Offertes hebben een geldigheid van twee weken na dagtekening.

Als binnen deze termijn geen reactie of akkoord van de opdrachtgever is ontvangen, komt de offerte te vervallen en komt de gereserveerde datum weer vrij.

1.2. Na twee weken kunnen er geen rechten meer worden ontleend aan een offerte waarop de klant niet heeft gereageerd of akkoord heeft gegeven.

Een offerte is uitsluitend geldig voor het betreffende evenement.

2. Annuleringsvoorwaarden

Bij (gedeeltelijke) annulering van een reservering hanteren wij de volgende regeling:

  • Te allen tijde zullen de door Space Expo bij derden reeds bestelde diensten en/ of goederen, zoals catering of de huur van apparatuur, aan u in rekening worden gebracht, conform de annuleringsvoorwaarden van de toeleverancier van Space Expo.

Bij annulering van het gehele evenement:

  • Binnen 10 werkdagen voor de overeengekomen reserveringsdatum, wordt 50% van de totale prijsafspraak in rekening gebracht;
  • Tussen 20 en 10 werkdagen voor de overeengekomen reserveringsdatum, wordt 25% van de totale prijsafspraak in rekening gebracht.

3. Aanbetaling

Voor zover niet anders is overeengekomen dient 50% van de overeengekomen kosten 15 werkdagen voor het evenement bij vooruitbetaling te zijn voldaan. Wanneer geen tijdige betaling is ontvangen, behoudt Space Expo zich het recht voor af te zien van levering en zullen wij de gemaakte kosten in rekening brengen.

4. Betaling

Na afloop van het evenement zal er een factuur worden verzonden voor het resterende bedrag, mogelijke additionele kosten en kosten die op basis van nacalculatie worden verrekend.

5. Externe catering

Wanneer u zelf een externe cateraar verzorgt, hanteert Space Expo een commissie percentage van 15% over de totale factuur voor het gebruik van onze faciliteiten, diensten en personele begeleiding. Cateraars verplichten zich de door hun gebruikte ruimtes in dezelfde staat achter te laten als waarin deze zijn aangetroffen. Mocht dit na inspectie door Space Expo niet, of niet afdoende zijn gebeurd dan zullen er extra schoonmaakkosten worden doorberekend aan u.

6. Gebruik rook en open vuur

Rook, afkomstig van vuur, open vuur of vuurwerk en roken in Space Expo is zonder nadrukkelijke toestemming niet toegestaan.

7. Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan.

8. Expositie

Indien u extra attributen aan de huidige expositie wilt toevoegen, dient u dit vooraf te overleggen met Space Expo.

9. Aantal gasten en programma

9.1. De klant dient de details van de bijeenkomst zo spoedig mogelijk aan te leveren.

Eventuele verzoeken voor gebruik van de faciliteiten van Space Expo door derden, zoals AV materialen, kleedruimte of benodigde elektriciteit, dienen ook minimaal 10 werkdagen voor aanvang van het evenement te worden aangevraagd bij de afdeling Reserveringen en Evenementen van Space Expo.

9.2. Wijzigingen van het programma op korte termijn, dienen zo snel mogelijk door te worden gegeven aan Space Expo.

Space Expo zal kijken wat hiervan nog mogelijk is.

10. Verzekering

Ontstane schade, veroorzaakt door klant van Space Expo of door klant ingehuurde derde partij, aan (onderdeel van) de expositie, apparatuur of andere bezittingen van Space Expo, zullen te allen tijde aan de klant in rekening worden gebracht. Verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid tegen eventuele schades dient vooraf door de opdrachtgever (klant van Space Expo) te worden geregeld. Een bewijs van verzekering en/of aanvullende verzekering dient te worden overlegd.

Space Expo is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van gasten uit welke ruimte dan ook (zaal, openbare ruimte, garderobe, locker of dienstruimte).