Vacature: Gids Space Expo & ESTEC - NL/Eng

  • 10-06-2022

Oproepbasis of vrijwilliger

Space Expo, hét ruimtevaartmuseum van Nederland is op zoek naar nieuwe sterren! Je vindt Space Expo in Noordwijk naast ESA ESTEC, het technisch hart van de Europese ruimtevaartorganisatie.

Space Expo wil het team uitbreiden met nieuwe, enthousiaste en kundige ruimtevaart gidsen. Wij zoeken flexibele en gastvrije gidsen die hun passie voor ruimte en ruimtevaart willen overbrengen aan onze bezoekers. Zowel Nederlands- als Engelstalige mogelijk. Wij zoeken de volgende gidsen:

Gidsen voor museumbezoekers

Onze bezoekers variëren van jong tot oud met een interesseniveau van algemeen tot zeer technisch. Als gids leid je deze groep rond door de tentoonstelling, geef je basisinformatie die je extra interessant maakt met je eigen anekdotes en verhalen.

Gidsen voor scholen

Space Expo ontvangt jaarlijks veel scholen. Deze leerlingen worden ontvangen en begeleid door onze gidsen. Scholen kunnen kiezen voor een rondleiding en/of een ruimteles. Onze schoolgidsen kunnen goed omgaan met kinderen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Gidsen voor ESA ESTEC

In de weekenden en vakanties kunnen museumbezoekers op excursie naar ESA ESTEC met onze Space Train. Onze ESA ESTEC gidsen besturen de elektrische Space Train en geven de bezoekers een fantastisch inkijkje in de Europese ruimtevaart organisatie. Deze rondleiding vergt een strakke begeleiding en technische kennis. Onze voorkeur gaat uit naar een gids die beschikt over actuele kennis van ruimtevaart.

Wat bieden wij?

Al naar gelang je interesse en kennis kun je ingezet worden op één of meerdere soorten gidsenposten. Uiteraard krijg je de benodigde draaiboeken en informatie en loop je eerst een paar keer mee met een ervaren gids. Diepgaande ruimtevaartkennis is niet noodzakelijk, maar affiniteit met het onderwerp zeker wel. Je werkt op oproepbasis en beschikbaarheid, heel flexibel dus. Ook is het mogelijk deze functie als vrijwilliger te doen.

Geïnteresseerd?

Stuur een e-mail met je motivatie en CV naar planning@space-expo.nl. Space Expo streeft ernaar een inclusieve organisatie te zijn die de samenleving weerspiegelt en nodigt daarom eenieder uit te solliciteren.Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Caroline Berkheij via 071-200 1400.

Guide Space Expo & ESTEC - NL/Eng

Space Expo, the space museum of the Netherlands, is looking for new stars! You will find Space Expo in Noordwijk next to ESA ESTEC, the technical heart of the European Space Agency.

Space Expo wants to expand the team with new, enthusiastic and knowledgeable space guides. We are looking for flexible and hospitable guides who want to share their passion for space and space travel to our visitors. Both Dutch and English speaking guides are possible. We are looking for the following guides:

Guides for museum visitors

Our visitors range from young to old with an interest level from general to very technical. As a guide, you lead this group through the exhibition, providing basic information. You make it even more interesting with your own anecdotes and stories.

Guides for schools

Space Expo welcomes many schools every year. The students are welcomed and guided by our guides. Schools can opt for a guided tour and/or a space lesson. Our school guides can deal well with children from primary and secondary schools.

Guides for ESA ESTEC

During weekends and holidays, museum visitors can go on an excursion to ESA ESTEC with our Space Train. Our ESA ESTEC guides drive the electric Space Train and give visitors a fantastic insight into the European Space Agency. This tour requires supervision and technical knowledge. We prefer guides with up-to-date knowledge of space travel.

What do we offer?

Depending on your interest and knowledge, you can be deployed at one or more different guide positions. Naturally, you will be provided with the necessary scripts and information. In-depth knowledge of space is not necessary, but affinity with the subject certainly is. You work on a flexible parttime basis. It is also possible to do this job as a volunteer.

Interested?

Send an e-mail with your motivation and CV to planning@space-expo.nl. Space Expo aims to be an inclusive organization reflecting society and therefore invites everyone to apply. Do you have questions about the vacancy? Please contact Caroline Berkheij on 071-200 1400.

Verstuur je sollicitatie naar planning@space-expo.nl of neem contact op met:
- Caroline Berkheij

Planning
planning@space-expo.nl
071-2001400

Sollicitanten worden online gescreend; referenties worden opgevraagd. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.