Nederlands Engels
  • Dinsdag t/m zondag:
    10:00 - 17:00 uur

Scholen

Lespakketten


Ruimtevaart is avontuurlijk, maar vooral ook leerzaam. Bij Space Expo zijn diverse lespakketten voor het basisonderwijs (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) beschikbaar. Ander educatief of promotiemateriaal bieden we niet aan.

SPEELTUIN & LUNCH


Space Expo heeft een geweldige buitenspeeltuin waar kinderen voor of na een museumbezoek even lekker kunnen uitrazen. Natuurlijk heeft de speeltuin ook een spacetintje! Ouders, leerkrachten of begeleiders kunnen de leerlingen vanaf een groot buitenterras prima in de gaten houden. 

Lunch: eventuele meegebrachte consumpties mogen buiten op het terras worden genuttigd.

Vervoer


Voor schoolgroepen vanaf 40 personen binnen de regio biedt Brouwer Tours de mogelijkheid voordelig met de bus naar Space Expo te komen. Met 'binnen de regio' wordt bedoeld de scholen in de ruime cirkel rondom Noordwijk: denk aan de driehoek Den Haag - Amsterdam - Alphen a/d Rijn. Neem dan contact op met Brouwer Tours via telefoonnummer 071 365 0090 of info@brouwertours.nl.