Scholen

Schoolbezoek en ander groepsbezoek is niet mogelijk tot in ieder geval 1 september 2020.

Zodra Space Expo weer groepen kan ontvangen, wordt dit bekend gemaakt op de website.

Voor kinderen in het primair onderwijs hebben wij aansprekende ruimtelessen, speurspellen en rondleidingen!

Over ruimtevaart valt veel te leren. Voor het voortgezet onderwijs hebben een uitgebreid aanbod aan ruimtelessen en rondleidingen.

Voor het hoger onderwijs heeft Space Expo interessante lezingen en presentaties.

SPEELTUIN & LUNCH


Space Expo heeft een geweldige buitenspeeltuin waar kinderen voor of na een museumbezoek even lekker kunnen uitrazen. Natuurlijk heeft de speeltuin ook een spacetintje! Ouders, leerkrachten of begeleiders kunnen de leerlingen vanaf een groot buitenterras prima in de gaten houden. 

Lunch: eventuele meegebrachte consumpties mogen buiten op het terras worden genuttigd. Ook is er een Space Bar en een Space Shop!

Lespakketten


Ruimtevaart is avontuurlijk, maar vooral ook leerzaam. Bij Space Expo zijn diverse lespakketten voor het basisonderwijs (onderbouw, middenbouw en bovenbouw) beschikbaar. Ander educatief of promotiemateriaal bieden we helaas niet aan.

Vervoer


Voor schoolgroepen vanaf 40 personen binnen de regio biedt Brouwer Tours de mogelijkheid voordelig met de bus naar Space Expo te komen. Met 'binnen de regio' wordt bedoeld de scholen in de ruime cirkel rondom Noordwijk: denk aan de driehoek Den Haag - Amsterdam - Alphen a/d Rijn. Neem dan contact op met Brouwer Tours via telefoonnummer 071 365 0090 of info@brouwertours.nl.