Voorwaarden schoolbezoek

1. Boekingsvoorwaarden

 • Scholen zijn verplicht vooraf te boeken.
 • Het schooltarief geldt alleen voor scholen die van te voren hebben geboekt.
 • Kortingsbonnen, zoals de Museumkaart, zijn niet geldig bij schoolarrangementen.
 • Ruimtelessen en rondleidingen kunnen geboekt worden dinsdag tot en met vrijdag vanaf 10:00 tot 17:00.
 • Tijdens schoolvakantie of in de weekenden kunnen er geen ruimtelessen en rondleidingen worden geboekt. Een bezoek zonder programma is altijd mogelijk gedurende onze openingstijden.
 • Uiterlijk tot één week van te voren kunt u het aantal leerlingen wijzigen.

2. Betaling

 • De betaling kan op de dag zelf via contant, pin of creditcard plaatsvinden. Ook kan er achteraf een factuur worden verzonden. Betalen op factuur dient van te voren worden aangegeven. Bij facturatie dienen de factuurgegevens en een emailadres van de financiële administratie zijn doorgegeven.
 • Het betalingstermijn is 21 dagen.

3. Annuleringsvoorwaarden

 • Een annulering dient schriftelijk of per mail te geschieden.
 • Annuleren kan tot uiterlijk twee weken van te voren, indien dit later gebeurt zijn wij genoodzaakt om een deel of het volledige bedrag van de reservering in rekening te brengen.

4. Garderobe

Voor scholen zullen grote lockers worden klaargezet. De begeleider is verantwoordelijk voor de sleutel tijdens het bezoek.

5. Begeleiding en verantwoordelijkheid

 • Bij bezoek van leerlingen aan Space Expo is begeleiding door de school gedurende het bezoek verplicht:
  • Basisonderwijs groep 1 en 2: één begeleider per vijf leerlingen.
  • Basisonderwijs groep 3 tot en met 8: één begeleider per tien leerlingen.
  • Voortgezet onderwijs: één begeleider per twintig leerlingen.
 • Ouders/verzorgers, leraren of andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide minderjarigen.
 • Het is niet toegestaan om tentoongestelde objecten aan te raken, tenzij anders is vermeld; begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen begeleide minderjarige(n).
 • Het is niet toegestaan om andere bezoekers te hinderen door het veroorzaken van (geluids)overlast.
 • Het maximum aantal personen per rondleiding is 25. Het maximum aantal personen voor een ruimteles is 50. Bij groepen groter dan de genoemde aantallen wordt de groep gesplitst.

6. Aanwezigheid

 • Groepen dienen 15 minuten voor aanvang van het programma aanwezig te zijn. Bij eventuele vertraging dient contact met de afdeling Reserveringen & Evenementen (071 – 200 1400) opgenomen te worden.
 • Indien de groep te laat is wordt in overleg beoordeeld of het programma nog gedeeltelijk kan worden uitgevoerd.

7. Eten

 • Eten in de tentoonstellingsruimte is niet toegestaan.
 • Het is voor scholen niet toegestaan eigen meegebracht voedsel te nuttigen in de foyer. Buiten, op het terras, kunt u wel u eigen voedsel nuttigen. Bij slecht weer wordt er in overleg met het personeel gekeken waar de kinderen kunnen lunchen.