Voortgezet onderwijs

ISS educatie kit

ESA heeft een lespakket ontwikkeld voor leraren van middelbare scholieren in de leeftijd van 12 tot 15 jaar.
In vijf hoofdstukken worden verschillende aspecten van het ISS besproken en met behulp van vakoverstijgende oefeningen uitgewerkt. Zij kunnen eenvoudig worden ingepast in de curricula. U kunt de hoofdstukken downloaden via de ESA website.
De informatie uit deze hoofdstukken is ook interactief beschikbaar. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar, die uitstekend gebruikt kan worden in tweetalige onderwijsvormen.

Voor de onderbouw vindt u hier een aantal lessuggesties.

Space_to_be

Vul uw eigen inhoud in.

dit is een test

Dit is een test voor een nieuwe tekst