Sponsoren

Space Expo is een zelfstandige stichting en ontvangt geen structurele steun van derden. Inkomsten zijn vrijwel uitsluitend afkomstig van eigen dienstverlening (entree, evenementen, shop en coffee corner). 

Om te kunnen blijven vernieuwen en onderhoud op een voldoende niveau te kunnen houden is steun van bedrijven, instellingen, overheden en particuleren nodig. 


Wij hebben uw hulp nodig!

Space Expo biedt bedrijven en particulieren verschillende mogelijkheden een bijdrage te leveren aan onze activiteiten en doelen. Denk hierbij aan: 

Realiseren van plannen voor nieuwe tentoonstellingen, nieuwe museumlessen, vernieuwen van onze activiteiten, verbeteren van onze infrastructuur, werven van nieuwe collectie.

Helpen kan door middel van financiële steun (groot en klein, schenkingen, nalatenschappen), samenwerking, bartering, enzovoort.

Hier stellen wij natuurlijk iets tegenover. Aantrekkelijke voordelen bij het bezoeken van de expositie, uitnodiging voor evenementen, naamsvermelding, inspraak bij projecten, enzovoort.

Space Expo is een culturele ANBI instelling. Dat betekent dat u bij donaties aan Space Expo kunt rekenen op fiscaal voordeel. U mag voor de berekening van de hoogte van de giftenaftrek 125% van de gift opgeven. Kijk hier voor meer informatie.


U kunt zich hier aanmelden als bedrijfsvriend

Uw bijdrage kunt u storten op rekening NL69ABNA0499881737 t.n.v. Stichting Space Expo onder vermelding van Vriend van Space Expo, uw naam en adres en emailadres (wordt niet voor commerciele doeleinden gebruikt).

Indien u vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met onze directeur Rob van den Berg 071-200 1400. U kunt ons ook een e-mail sturen

Product_lancering_Space_Expo
Space_to_be

Vul uw eigen inhoud in.

dit is een test

Dit is een test voor een nieuwe tekst